top of page

Hoe kom je ongeschonden uit een (arbeids)strijd (deel 1)?

3 adviezen voor Werkgevers bij Arbeidsconflicten en Mediation


Het voorkomen en oplossen van arbeidsconflicten is niet altijd eenvoudig. Naast rekening houden met de complexe Nederlandse regelgeving zijn er ook de juridische implicaties, emotionele belangen en relationele aspecten. Dit artikel biedt voor werkgevers waardevolle inzichten hoe arbeidsmediation kan helpen. Bovendien, als je overweegt om mediator te worden, zullen de voorbeelden in dit artikel je een goed inzicht verschaffen van de kansen en uitdagingen die dit dynamische vakgebied biedt.


3 adviezen voor Werkgevers bij Arbeidsconflicten en Mediation

Wanneer kan arbeidsmediation u als werkgever helpen?


Advies 1: Wanneer de Wwz-regels niet volstaan

Een medewerker ontslaan is geen simpele taak. Naast het manoeuvreren door de complexe Wwz-regels, moet je ook rekening houden met de menselijke, relationele en emotionele kant van het verhaal.


Voorbeeld: Stel je voor dat je een succesvolle start-up runt en een van je eerste medewerkers, die ooit zo veelbelovend leek, blijkt niet meer te voldoen aan de verwachtingen. Het is duidelijk dat afscheid nemen onvermijdelijk is, maar je hebt niet het vereiste juridische dossier opgebouwd. Mediation kan in dit geval een praktische uitweg bieden door te helpen bij het bereiken van een wederzijds aanvaardbare oplossing.

Advies 2: Snel duidelijkheid gewenst

Voorbeeld: Je leidt een groeiend technologiebedrijf waarin een van je senior ingenieurs betrokken is bij een ernstig arbeidsconflict met een collega. De spanningen hebben een negatieve invloed op de gehele afdeling en bemoeilijken de productontwikkeling. Met mediation kunnen beide partijen snel misverstanden ophelderen, weer on speaking terms komen en zo de werkomgeving verbeteren.

Advies 3: Faire Beëindiging in Gezamenlijk Overleg

Voorbeeld: Stel dat je een HR-manager bent bij een groot internationaal bedrijf waarin een ervaren manager met vervroegd pensioen wil gaan, maar nog enkele belangrijke projecten moet overdragen. Mediation kan hier fungeren als een brug om deze overgang soepel te laten verlopen, waarbij alle partijen tevreden zijn met de regeling en de toekomstige relatie behouden blijft.


Soorten Arbeidsmediation

Er zijn 3 soorten conflicten in een arbeidsrelatie die we vaak in een mediation tegenkomen:

  1. Arbeidsconflicten en verzuim (ziekte, re-integratie/ARBO-traject, ziekteverzuim of arbeidsverzuim, verstoorde arbeidsverhoudingen).

  2. Samenwerkingsproblemen en team performance (verbeteren effectiviteit, samenwerking in teams, groepsissues etc.).

  3. Exit (ontslag, beëindiging arbeidsrelatie).

Elke situatie vereist een andere benadering en een mediator die bij deze dynamiek past.


Op Weg naar Oplossingen

Wil je meer weten over arbeidsmediation en hoe het jouw organisatie kan helpen? Neem contact met ons op https://www.manonschonewille.nl of ontdek onze opleiding tot Legal Mediator https://www.academylegalmediation.nl/opleiding-legal-mediator.


Dit artikel biedt inzichten en advies voor HR-professionals, werkgevers en mediators in opleiding over hoe arbeidsmediation kan helpen bij het oplossen van arbeidsconflicten en het behouden van een gezonde werkplek.


7 weergaven

Comments


bottom of page