top of page
Waarom Legal Mediation?

Mediation is toch juist het niet-juridisch benaderen van conflicten? Kijken waar het echt om gaat en dat oplossen? Waarom zou je dan legal mediator worden? 
 

Als legal mediator kun je een volwaardige en meer omvattende oplossing bieden dan de enkel juridische dienstverlening. Veel conflicten worden volstrekt onnodig gejuridiseerd. Het gaat bij conflicten veelal om een gebrek aan erkenning, slecht luisteren, etc. Vervolgens krijgt dit een juridische vertaling waarbij vaak aan de essentie van het conflict voorbij wordt gegaan. Legal Mediation biedt een totaaloplossing waarbij ruimschoots aandacht is voor de relationele en inhoudelijke kant van de zaak, en ja, ook juridische aspecten kunnen daarin meegenomen worden.

Legal Mediation toevoegen aan je praktijk is de 'next level voor litigators'. 

 

Legal mediation is een pro-actieve benadering van mediation. Partijautonomie en transparantie over wat partijen van werken met deze mediator kunnen verwachten zijn leidend. Zie voor een voorbeeld wat dit betekent het Universal Disclosure Protocol Mediation (UDPM).

Je bent vooral een professionele mediator in je zakelijke mediations en hoeft geen juridisch expert te zijn op het specifieke vakgebied. Het is wel belangrijk dat je weet welke juridische aspecten mogelijke een rol kunnen spelen zodat de partijen dit met hun juridisch adviseur kunnen bespreken en - daar waar nodig - juridische normen ook tijdens de mediation aan de orde kunnen komen.

Daarnaast moet je als beroepsmediator kennis hebben van de juridische aspecten van het mediationproces zelf. Hoe zorg je voor een professionele mediationovereenkomst, wat zet je op papier, wanneer is een vaststellingsovereenkomst nodig, wat is de status van een mediationclausule in een overeenkomst? 

Lees hier meer over legal mediation in de Toolkit Mediation, het handboek dat de leidraad vormt voor deze opleiding.

Algemene conclusie auditcommissie MfN

"Een uitstekende opleiding van academisch niveau. Er is sprake van een duidelijke visie op het vak, welke met verve wordt uitgedragen. Studenten worden uitgedaagd en geprikkeld op het mediation vakgebied."
 

"Het programma is overzichtelijk en didactisch sterk en consequent uitgewerkt" 
Het uitstekende en “up to date” boek Toolkit Mediation van Manon Schonewille vormt een leidraad voor de gestructureerde opzet van deze opleiding.

..... een inhoudelijk samenhangend ‘state of the art’, academisch programma, met een duidelijke filosofie en doorgaande leerlijn, gebaseerd op een didactisch concept (Legal Mediation, toolkitbenadering, 360 graden-mediation, de leercirkel van Kolb en diverse onderhandelings- en mediationstijlen) met daarop aansluitende werkvormen....
 

"Uitmuntende, visionaire en bevlogen docenten"
Manon Schonewille is meer dan 20 jaar actief in mediation, zowel als docent en auteur, alsook als legal mediator. Zij heeft in de Minor in Mediation aan de Universiteit Utrecht het vak Business Mediation ontwikkeld. De complementariteit van de docenten op veel terreinen wordt door de deelnemers aan de opleiding gewaardeerd. De (gast)docenten publiceren regelmatig, zijn nauw betrokken bij het vormen van beleid voor mediation en lopen voorop bij nieuwe ontwikkelingen. Met daarbij in combinatie de trainingsacteurs, een docent psycholoog en diverse praktijkcoaches met allemaal een persoonlijke mediationstijl en specialisatie, krijgen cursisten uit verschillende invalshoeken op hoog niveau lesstof aangeboden.

Het consequent werken met visionaire en bevlogen trainers c.q. docenten, die op de hoogte zijn van zowel de nationale als internationale ontwikkelingen in het vakgebied, draagt ertoe bij dat er ambassadeurs voor mediation worden opgeleid. Het gebruikte lesmateriaal is ‘up to date’ en daagt uit tot (zelf)studie. Er is sprake van een doordacht didactisch concept.

bottom of page